Jongeren

Jongeren met
ADHD
leerproblemen
autisme spectrumstoornissen
agressief gedrag
verslavingsgedrag
voor jongeren waarbij het contact met de ouders verstoord is

IDS geeft inzicht
IDS traint vaardigheden
IDS coacht gedrag