Waarmee

Allereerst de jongere laten geloven in zichzelf, door activiteiten en gesprekken. Kijken naar wat de jongere kan en wat hij / zij lastig vindt. Geeft de jongere inzicht in zijn eigen gedrag en functioneren.

Contact met school maken en kijken waar hij / zij tegenaan loopt. Samenwerken met de school, zodat we allemaal hetzelfde doen. Helpen met het organiseren en eventueel maken van huiswerk. Leervaardigheden aanleren.

Ondersteunen van ouders in gesprekken met andere zorgprofessionals en de school.