Ids

heeft zelf een gezin
is een zorgprofessional
deed een gerichte HBO opleiding  om mensen te begeleiden
heeft ervaring opgedaan in vele jeugdinstellingen
heeft een verklaring omtrent gedrag
heeft al veel jongeren met succes begeleid
is overtuigd dat kinderen beter thuis begeleid kunnen worden
werkt al meer dan 10 jaar professioneel met jongeren
is direct en draait er niet omheen
komt zijn afspraken na
krijgt energie van jonge mensen
laat zich niet tegenhouden
ziet tussen alle moeilijkheden de mogelijkheden
vindt nooit iets gek